MILJØFYRTÅRN

Banner til web 5 - vi er sertifisert

 

Vegard Solheim Transport ble Miljøfyrtårn sertifisert i Desember 23

 

Som miljøfyrtårnsbedrift er vi del av Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Trygg transportør

Det er viktig for bedriften og videreutvikle seg.

I en solid vekst den siste tiden så er denne satsningen en viktig del av selskapets omtale og en garanti for at kundene velger en trygg og sikker transportør til oppdragene som skal utføres.

 

Økende bevissthet

Selv om vi fremdeles ikke er den største transportbedriften, så ønsker vi å gå frem som et godt eksempel. Vi vil vise at vi er en seriøs aktør innenfor transport.

HMS og miljøarbeid er noe vi tar på alvor.

 

Bilpark

Vi tar tatt beslutning om investering av to elektriske trekkvogner. Disse er i full drift hver dag.

Resterende bilpark består av kun EURO6 motorer.

 

Ansvar

Prosessen med sertifisering av Miljøfyrtårn har vært veldig lærerik.

Vi ønsker å være med å gjøre en forskjell for miljøet vårt.

Vi har fått på plass avfallssortering, og har fokus på rett avfallshåndtering.

Sjåførene får hver måned oppfølging av kjørestil, og konkurransen blant de ansatte er stor for å ha best kjørestil og dieselforbruk/tomgangskjøring.

 

Planlegging av oppdrag

Planlegging av oppdrag er veldig viktig for oss for å slippe tomkjøring.

Vi bruker også app for oppdragsfordeling for å slippe fraktbrev i papirform.

 

Videreutvikling

Vi jobber hverdag med å bli litt bedre. Ønsket er å være attraktiv for våre kunder, og at vi blir valgt for den gode kvaliteten vi leverer.